SK Development

 

 

Totalentreprenad

En totalentreprenad karaktäriseras av att entreprenören själv utför, eller låter för egen räkning utföra, projekteringen. Beställaren har som underlag vanligen lämnat ifrån sig någon form av enklare handlingar, där krav på den tänkta funktionen framgår, men inte exakt hur något skall vara. Entreprenadformen kallas ibland på grund av detta för funktionsentreprenad. Det standardavtal som gäller för totalentreprenader är ABT ( Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten).

 För att beställaren ska få större kontroll över det arbete som entreprenören utför, tillämpas ibland styrd totalentreprenad. Detta innebär att entreprenören ansvarar för att leverera den totala funktionen, men att beställaren specificerar någon eller några delar av entreprenaden, exempelvis att entreprenören skall använda sig av en särskilt angiven modell av hissar eller fönster. Nackdelen med denna entreprenadform är att beställaren övertar ansvaret från entreprenören gällande funktionen hos just dessa delar. Däremot är entreprenören fortfarande skyldig att se till så att de specifika delarna inte försämrar den totala funktionen i entreprenaden.

Projekteringsstöd

På löpande timbasis bör du behöva stöd eller fast pris (du bestämmer som kund).

Vill du riva eller flytta en vägg?
Ta först reda på om den är bärande eller ej. Byggarkivet är experter på att utreda väggars bärighet. ​Om väggen inte är bärande – Erhåller du ett utredningsintyg som du kan överlämna till din bostadsrättsförening eller annan aktör.

RITNINGAR FÖR AVVÄXLING – Vill du riva eller flytta en bärande vägg?

Om väggen är bärande – Erbjuder vi ritningar på en avväxling. Detta innebär bland annat att en öppen planlösning kan skapas. Om du väljer att inte gå vidare med en avväxling så erhåller du ett utredningsintyg.

 HÅLUPPTAGNING FÖR VA & VENT 

Vill du göra hål i en vägg? (vatten, avlopp & ventilation)
Vi hjälper dig att utreda om det är möjligt att ta upp hål för t.ex. vatten, avlopp & ventilation i bärande väggar. Du erhåller ett utredningsintyg med vår slutsats.

MAXVIKTSBERÄKNINGAR – OFFERT

Behöver du veta hur många kg/kvm som underlaget klarar av eller om du kan placera balkonger på fasaden, eller varför inte ett spabad på terrassen? Låt oss hjälpa dig! Kontakta oss nedan för offert.

BYGGA NYTT – OFFERT med utförande, inga projekt är för små eller stora. Vi lyssnar gärna!

Vi producerar  konstruktions-ritningar för alla typer av projekt. Låt oss hjälpa dig med ditt! 

Nyproduktion/tillbyggnation/om byggnation av villa

  • Garage
  • Carport
  • Flerbostadshus

 Vi har samarbetspartners över hela Skåne som gärna hjälper till att utföra detta också. 

Har du enbart en idé och vill se vad som är möjligt för just dig? Kontakta oss så bokar vi in ett kostnadsfritt möte för att se hur vi kan möte era visioner med vår expertis.
Ibland kan det vara svårt med att hitta rätt folk och veta hur man skall börja, vi samarbetar med utlandet med noggrant valda hantverkare.
På så sätt får ni hög kvalité till lite lägre pris på marknaden.

Delad entreprenad

Vid delad entreprenad anlitar byggherren projektörer som får i uppdrag att utarbeta handlingar för projektet, diverse beskrivningar och ritningar. Delad entreprenad kännetecknas av att du som beställare har avtal med flera entreprenörer.

Du som beställare tar på dig ett betydande ansvar för att samordna och leda verksamheten på byggplatsen. Å andra sidan ges direkt inflytande på de olika delarna entreprenaderna, vilket exempelvis ger större möjligheter att påverka priset.
Detta är för de som tycker det är roligt samt har tiden till att påverka deras val inför en entreprenad samt spara pengar genom att agera projektledare.

Konsultation

Byggkonsulten representerar byggherren

En byggkonsult går byggherrens ärenden och är dess ekonomiska ombud under hela byggprocessen:

  • Förstudie och inventering
  • Projektering och upphandling
  • Genomförande
  • Avslut

 Byggkonsulten bidrar med erfarenhet och kunskap

Som enskild fastighetsägare är man oftast sällanköpare av byggprojekt. En byggkonsult jobbar varje dag året runt med detta. Att anlita den erfarenheten byggkonsulten besitter lönar sig ofta många gånger om.

Byggkonsulten agerar alltid motpart

Hur ställer man sig som beställare när entreprenören hävdar att byggprojektet är mer komplicerat och dyrare än man först trodde? Byggkonsulten vet.

Våra samarbetspartners

Optimera

 Levererar alltid bid extra behov, lyhörda och noggranna med materialleverans.

Bauhaus

Bra priser och otrolig bra kundservice, stort sortiment för konsumenten.

Fönsterbolaget i Norden AB

Otroligt prisvärda fönster, bågar för kvalité helt enkelt.

Om oss

Vi är ett företag som konsulterar ihop byggtjänster! Allt från ide till verklighet!

Tjänster inom ritningar, konstruktionsritingar, färdiga bygglovsritningar till färdig ide. Allt inom anläggning, stenläggning, murning, putsning, snickerijobb och underhållsjobb.

Redo att kontakta oss?

Adress

Norra Västkustvägen 37B

telefon

076 – 874 74 72

Email

info@sk-development.se